Угода користувача

Ласкаво просимо на сайт ДревоМое, інтернет-портал, який допоможе Вам зберегти історію Вашої родини.
Адміністрація Сайту пропонує Вам послуги і сервіси Сайту на умовах, що є предметом справжніх Правил користування Сайтом ДревоМое (http://drevomoe.ru)
Ця пропозиція відповідно до ст. 437 Цивільного кодексу РФ є Публічною офертою. Створення Аккаунта або здійснення Користувачем будь-якого переходу по розміщених на Сайті гіперпосиланнях вважається повним прийняттям умов Угоди. У цьому зв'язку, Вам необхідно уважно ознайомитися з умовами цих правил. Використання Сайту Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умов Угоди.

1. Основні поняття
Терміни, використані в цій Угоді, мають таке значення:
1.1. Сайт – сукупність електронних документів (файлів) в комп'ютерній мережі, об'єднаних єдиною темою, дизайном та єдиною адресою http://drevomoe.ru
1.2. Користувач - фізична особа, що здійснює доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет.
1.3. Зареєстрований користувач Сайту – Користувач, зареєстрований на Сайті у встановленому порядку.
1.4. Адміністрація Сайту – особи, уповноважені на здійснення управління Сайтом.
1.5. Аккаунт – обліковий запис зареєстрованого користувача, що містить відомості, які користувач повідомляє про себе деякій комп'ютерній системі.
1.6. Профіль – розділ Сайту, що містить частину відомостей, розміщених в Аккаунті, не доступних для ознайомлення іншим Зареєстрованим користувачам.
1.7. Контент - всі види інформації (як текстової, так і мультимедійної - зображення, аудіо, відео), яка складає наповнення Сайту і розміщена Адміністрацією та / або Користувачами.
1.8. Спам – розсилка комерційної та іншої реклами або інших видів повідомлень особам, які не виражали бажання їх отримувати.

2. Загальні положення
2.1. Угода користування Сайтом ДревоМое розроблена Адміністрацією і визначає умови використання Сайту, а також права та обов'язки його Користувачів і Адміністрації. Угода поширюється також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів.
2.2. Угода регулює порядок надання Адміністрацією Користувачу послуг з використання Сайту і його сервісів і є юридично обов'язковою. Відносини між Користувачем і Адміністрацією можуть бути врегульовані іншими спеціальними документами, що регламентують надання окремих послуг і сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту.
2.3. Угода може бути змінена та / або доповнена Адміністрацією в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення Користувачів. Внесені до Угоди зміни та / або доповнення набувають чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на сторінках Сайту. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та / або доповнень означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями. Угода є відкритим і загальнодоступним документом, діюча редакція якого розташовується в мережі Інтернет за адресою: http://drevomoe.ru.

3. Правила користування Сайтом
3.1 Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і вимагає згоди з положеннями Угоди.
3.2. Для використання послуг і сервісів Сайту Користувачеві необхідно зареєструватися на Сайті шляхом створення Аккаунта в порядку, визначеному Угодою.
3.3. При реєстрації на Сайті Користувач надає Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача логін (адреса електронної пошти) і пароль доступу до Сайту, а також прізвище та ім'я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.
3.4. Зареєстрований користувач, розміщуючи дані в Аккаунті, висловлює свою згоду на обробку персональних даних Адміністрацією і на відображення персональних даних в Профілі.
3.5. Якщо Користувач є обмежено дієздатним і хоче зареєструватися для використання сервісів і послуг Сайту, він гарантує Адміністрації, що у нього є попередньо отримана письмова згода свого законного представника на обробку його персональних даних на Сайті.
3.6. Створюючи через свій Аккаунт Профілі своїм дієздатним Родичам, Зареєстрований користувач гарантує Адміністрації наявність у нього згоди даних осіб на обробку персональних даних, зазначених в Профілі, на Сайті, отриманої в установленому законом порядку.
3.7. Якщо Зареєстрований користувач створює через свій Аккаунт Профіль Родичеві, який відповідно до законодавства Російської Федерації є недієздатним або обмежено дієздатним, то Зареєстрований користувач гарантує Адміністрації наявність у нього попередньо отриманої згоди законного представника даної особи на обробку персональних даних, зазначених в Профілі, на Сайті.
3.8. Якщо Зареєстрований користувач створює через свій Аккаунт Профіль померлому Родичеві, то Зареєстрований користувач гарантує Адміністрації, що:
- або має попередньо отриману згоду спадкоємця цієї померлої особи на обробку персональних даних, зазначених в Профілі, на Сайті,
- або сам Зареєстрований користувач є спадкоємцем даного померлої особи і дає згоду на обробку персональних даних, зазначених в Профілі, на Сайті;
3.9. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачеві послуг, в тому числі, з метою отримання Користувачем персоналізованої (таргетованої) реклами. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства Російської Федерації (в тому числі з метою попередження та / або припинення незаконних та / або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснене лише відповідно до чинного законодавства Російської Федерації на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством Російської Федерації випадках. Оскільки Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з метою виконання укладеного договору між Адміністрацією Сайту і Користувачем на надання Послуг, в силу положень законодавства про персональні дані згода Користувача на обробку його персональних даних не потрібна.
3.10. Обробка персональних даних Зареєстрованого користувача здійснюється Адміністрацією з моменту реєстрації Аккаунта і протягом 1 року з моменту видалення Аккаунта Зареєстрованим користувачем.
3.11. Зареєстрований користувач погоджується з тим, що Адміністрація в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, передачу третім особам (у тому числі передачу знеособлених статистичних даних), знищення та інші дії, необхідні з метою виконання Угоди та надання сервісів Сайту.
3.12. Після реєстрації Аккаунта Зареєстрований користувач має право здійснювати наповнення Аккаунта Контентом, додавати фотографії та інші матеріали відповідно до наданого функціоналу, а також користуватися іншими правами, наданими Адміністрацією за умови дотримання положень Угоди.
3.13 Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт, переходу за гіперпосиланням, отриманим електронною поштою, в результаті автоматичної авторизації з використанням технології cookies та іншими способами.
3.14. Особа, що авторизувалася на Сайті, вважається належним власником Аккаунта, доступ до використання та управління яким були отримані в результаті такої авторизації.
3.15. У разі неможливості здійснення авторизації у зв'язку з втратою пароля, блокуванням Профілю, або з інших причин, Зареєстрований користувач має право звернутися в службу підтримки Адміністрації, або виконати інструкції, розміщені в спеціальному розділі Сайту.
3.16. Користувач може ознайомитися з порядком надання та вартістю платних послуг та сервісів Сайту у відповідних розділах Сайту.
3.17 Для поліпшення якості та зручності використання Користувачами Сайту, Адміністрація здійснює доробку вже наявних сервісів і послуг Сайту, впроваджує нові сервіси та послуги.
3.18. Зареєстрований користувач гарантує, що зазначена їм адреса електронної пошти була створена ним для особистого використання.
3.19. Зареєстрований користувач має право видалити свій Аккаунт, що означає автоматичне видалення всієї розміщеної в ньому інформації, а також всієї інформації, введеної Зареєстрованим користувачем під час реєстрації на Сайті. У випадку видалення Аккаунта Користувач втрачає право доступу до додаткових послуг і сервісів Сайту.

4. Правовий статус Адміністрації
4.1. Адміністрація має право:
4.1.1. здійснювати поточне управління Сайтом, визначати його структуру, в будь-який час змінювати його Контент, змінювати оформлення Сайту, список сервісів, змінювати або доповнювати програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, та будь-які серверні програми у будь який час, з попереднім повідомленням або без нього;
4.1.2. відправляти Користувачам електронною поштою повідомлення, що стосуються використання та новинок Сайту;
4.1.3. змінювати умови надання Аккаунта або припиняти його дію (тимчасово або остаточно) з попереднім повідомленням або без нього;
4.1.4. за своїм розсудом видаляти будь-яку інформацію, яка порушує і / або може порушувати законодавство Російської Федерації, положення Угоди і права третіх осіб, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в будь-який час без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без нього;
4.1.5. надавати Користувачеві платні супутні послуги, вартість та порядок надання яких описуються у відповідних розділах Сайту;
4.1.6. зберігати і імпортувати адресу електронної пошти, яка була зазначена Зареєстрованим користувачем під час реєстрації.
4.1.7. здійснювати інші дії з метою поліпшення якості та зручності використання Сайту Користувачами.

5. Правовий статус Користувача
5.1. Користувач має право:
5.1.1. розміщувати будь-яку інформацію, яка не суперечить законодавству Російської Федерації і положенням Угоди;
5.1.2. користуватися послугами, сервісами та всім Контентом Сайту в порядку, визначеному Угодою та іншими спеціальними документами Адміністрації, якщо метою такого використання не є одержання прибутку або доходу;
5.1.3. зареєструватися на Сайті відповідно до положень Угоди, і отримати доступ до додаткових послуг і сервісів Сайту.
5.2. Користувач зобов'язується:
5.2.1. дотримуватися положень чинного законодавства Російської Федерації, Угоди та інших спеціальних документів Адміністрації;
5.2.2. не рідше ніж раз на 6 місяців обізнаватися з вмістом Угоди та інших спеціалізованих документів, що регламентують порядок надання послуг та сервісів Сайту;
5.3. При використанні Сайту Користувачеві забороняється:
5.3.1. використовувати Сайт будь-яким способом, який може перешкодити нормальному функціонуванню Сайту і його сервісів, завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ, або іншим чином використовувати, троянські та інші шкідливі програми;
5.3.2. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом Контент, який завдає або може завдати шкоди честі, гідності та діловій репутації громадянина або діловій репутації організації;
5.3.3. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом Контент, що містить нецензурні слова і вирази;
5.3.4. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріали еротичного та порнографічного характеру чи гіпертекстові посилання на Інтернет-сайти, що містять такі матеріали;
5.3.5. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом Контент, який пропагує суїцид, містить опис способів суїциду та будь-які підбурювання до його здійснення;
5.3.6. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом Контент, пов'язаний з окультної тематикою і діяльністю;
5.3.7. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом рекламу та іншу інформацію про наркотичні і психотропні речовини, в тому числі, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
5.3.8. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом Контент, який порушує права неповнолітніх осіб;
5.3.9. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом Контент шахрайського характеру;
5.3.10. зазначати під час реєстрації Аккаунта або вводити згодом явно неправдиву або вигадану інформацію про себе;
5.3.11. здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування Сайту, здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління Сайтом або до його закритих розділів, а також здійснювати будь-які аналогічні дії;
5.3.12. здійснювати несанкціонований доступ до Аккаунтів інших Користувачів шляхом підбирання або введення пароля, а також робити спроби такого доступу;
5.3.13. розміщувати на Сайті інший Контент, який, на думку Адміністрації, не відповідає політиці і цілям створення Сайту.

6. Правовий статус Зареєстрованого Користувача
6.1. Права Зареєстрованого Користувача:
6.1.1. розміщувати в Аккаунті інформацію про себе, додавати фотографії, описи, аудіо і відео записи, вибудовувати генеалогічне дерево;
6.1.2. створювати через свій Аккаунт Профіль і розміщувати персональні дані Родича, за умови наявності попередньої згоди Родича / законного представника Родича / спадкоємців померлого Родича на обробку його персональних даних на Сайті;
6.1.3. змінювати будь-яку інформацію, що розміщується Зареєстрованим користувачем у створених ним Профілях Родичів;
6.2. Обов'язки Зареєстрованого користувача:
6.2.1. в момент реєстрації на Сайті та створення Аккаунта зазначати достовірну інформацію;
6.2.2. вживати необхідних заходів для забезпечення конфіденційності облікових даних (логін і пароль);
6.2.3. не зберігати в браузері пароль (у тому числі при використанні технології cookies) при можливому використанні комп'ютера іншими особами;
6.2.4. при створенні та редагуванні через свій Аккаунт Профілів Родичів, розміщувати на Сайті достовірну та актуальну інформацію про зазначених осіб;
6.2.5. повідомляти Адміністрації про несанкціонований доступ до Аккаунту та / або використання пароля і логіна Зареєстрованого користувача;

7. Відповідальність сторін.
7.1. Адміністрація Сайту не бере участі в формуванні змісту Профілю та завантаженні Контенту Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач особисто передав права на свій Аккаунт, а також логін і пароль Адміністрації. Адміністрація не контролює дії Користувача, не здійснює автоматичну цензуру інформації в розділах Сайту і Профілях і не несе відповідальності за дії або бездіяльність Користувача.
7.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за інформацію, розміщену Користувачем на Сайті.
7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за угодами, які укладаються і / або будуть укладатися між Користувачем і третіми особами на підставі розміщеної Адміністрацією на Сайті інформації рекламного характеру.
7.4. Адміністрація Сайту не відповідає за достовірність персональних даних, наданих Зареєстрованими користувачами.
7.5. Адміністрація Сайту не гарантує, що програмне забезпечення, сервера і комп'ютерні мережі, використовувані Сайтом, вільні від помилок і шкідливих програм, і не несе відповідальності у випадку, якщо використання Сайту спричинило втрату даних або псування обладнання, і так само не несе відповідальності за можливі збої і перерви в роботі Сайту.
7.6. Перехід за гіперпосиланнями, установлювання програм і споживання послуг третіх осіб здійснюється Користувачем на свій ризик. Положення Угоди не застосовуються.
до взаємовідносин Користувача і третіх осіб.
7.7. Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві в результаті взаємодії з розміщеної на Сайті рекламою.
7.8. При підборі третіми особами пароля до Аккаунту Зареєстрованого користувача Адміністрація не несе відповідальності за дії, вчинені ними з використанням даного Аккаунта.
7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду, що може бути заподіяна Користувачеві, включаючи втрату даних, через видалення Аккаунта, Контенту або припинення функціонування Сайту.
7.10. Ні за яких обставин Адміністрація Сайту або її представники не несуть відповідальності перед Користувачами або перед будь-якими третіми особами за будь-яку шкоду, яка була результатом використання Сайту, вмісту Сайту чи інших матеріалів, до яких Користувачі або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.
7.11. У разі порушення положень Угоди доступ Зареєстрованого користувача до Сайту, окремих розділів Сайту може бути обмежено, призупинено або припинено на невизначений термін на розсуд Адміністрації Сайту.

8. Права на Контент, розміщений на Сайті.
8.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті Адміністрацією, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки і інші об'єкти та їх добірки, та інші об'єкти (Контент), є результатами інтелектуальної діяльності та об'єктами виняткових прав Адміністрації.
8.2. Користувач, розміщуючи свій Контент на Сайті, надає Адміністрації невиключне право на використання Контенту будь-яким способом, включаючи використання шляхом перегляду, відтворення, копіювання, переробку, а також інші права, якщо метою такого використання не є одержання прибутку або доходу;
8.3. У випадку видалення Користувачем свого Контенту з Сайту права, зазначені в п. 8.2. Угоди, будуть автоматично відкликані, проте Адміністрація має право зберігати архівні копії Контенту протягом невизначеного терміну;
8.4. Заборонено будь-яке використання Сайту або Контенту, крім використання, метою якого не є одержання прибутку або доходу.

9. Інформаційна безпека Сайту.
9.1. Використовуючи Сайт, Користувач зобов'язується не порушувати та не намагатися порушувати інформаційну безпеку Сайту, що включає в себе:
9.1.1. доступ до будь-якої інформації, не призначеної для використання Користувачем, або вхід в систему під логіном, що не належить такому Зареєстрованому користувачеві;
9.1.2. спроби перевірити уразливість системи безпеки Сайту, порушення процедури реєстрації та авторизації;
9.1.3. спроби порушити стабільність роботи Сайту, що включає в себе розповсюдження шкідливих програм, видалення, спотворення даних, і тому подібні дії, що виходять за рамки нормального цільового використання Сайту, і здатні навмисно або через необережність спричинити збої в його роботі;
9.1.4. Використання або спроби використання будь-якого програмного забезпечення, або процедури для навігації або пошуку на Сайті, окрім вбудованої в Сайт пошукової машини і загальнодоступних браузерів (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox та інших подібних).
9.2. Порушення безпеки системи або комп'ютерної мережі тягне за собою цивільну та кримінальну відповідальність. Адміністрація буде розслідувати всі випадки можливого порушення безпеки з боку Користувачів у співпраці з компетентними органами з метою припинення подібної зловмисної діяльності.
9.3. Адміністрація докладає всіх можливих зусиль для уникнення несанкціонованого використання персональних даних Користувачів.
9.4. Адміністрація не несе відповідальності за можливе нецільове використання персональних даних Зареєстрованих користувачів, що сталося через:
9.4.1. технічні проблеми, що виникли в програмному забезпеченні, серверах або комп'ютерних мережах, що знаходяться поза контролем Адміністрації;
9.4.2. перебої у роботі Сайту, пов'язані з навмисним або ненавмисним використанням Сайту не за призначенням третіми особами;
9.4.3. передачу паролів або інформації з Сайту Зареєстрованими користувачами іншим особам, які не є Зареєстрованими користувачами;
9.5. Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що Адміністрація залишає за собою виключне право використовувати його персональні дані анонімно і в узагальненому вигляді для статистичних цілей, а також для таргетингу реклами, що розміщується на Сайті.
9.6. Адміністрація Сайту зобов'язується не надавати персональні дані користувачів приватним особами і організаціям, які заявляють про можливе нецільове використання подібної інформації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством РФ.

10. Реклама.
10.1. Використовуючи Сайт, Користувач визнає право Адміністрації розміщувати рекламу без попереднього повідомлення і без будь-якої компенсації Користувачам. Характер розміщення, розташування і кількість реклами, яка відображається на Сайті, визначаються і змінюються на розсуд Адміністрації.
10.2. Адміністрація не є стороною у відносинах Користувача і рекламодавця і не несе відповідальності за порушення ними зобов'язань, що виникли в процесі їх взаємовідносин.

11. Кінцеві положення
11.1. Ця Угода укладена між Користувачем і Адміністрацією щодо порядку використання Сайту і його сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією.
11.2. Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства Російської Федерації. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства Російської Федерації.
11.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Правил будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, Угода застосовується в тій частині, в якій вона не суперечить законодавству Російської Федерації.
11.4. Ці Правила набувають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну.
11.5. Адреса електронної пошти Адміністрації Сайту: info@drevomoe.ru
11.6. Адреса електронної пошти Тех. підтримки айту: support@drevomoe.ru
11.7. Адреса електронної пошти Центрального офісу: office@drevomoe.ru